Disclaimer - Brandweer Terheijden

Blusgroep Terheijden
Brandweer Midden- en West-Brabant
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de brandweer Midden- en West-Brabant. De webmaster van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen daarvan.

Foto's en tekst op de pagina's

De teksten en foto's op deze website zijn blijvend eigendom van de webmaster en mogen niet zonder toestemming vermenigvuldigd of gebruikt worden. Op alle foto's en webpagina's berust copyright. Wanneer men een foto of internetpagina's (in zijn geheel of gedeeltelijk) wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster of de eigenaar t.b.v. schriftelijke toestemming. Er is getracht de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.
Kazerne Terheijden
Zeggelaan 131
4844 SE Terheijden
Copyright Brandweer MW-Brabant
Cluster Noord Blusgroep Terheijden
Terug naar de inhoud